شرکت دامون زاگرس بروجرد

تاریخچه

شرکت مهندسی بازرگانی بهین آرا (سهامی خاص)، در مرحله قبل از بهره برداری در تاریخ ۱۳۷۷/۰۴/۳۰ و طی شماره ۱۴۱۹۵۴، اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ایران به ثبت رسید است. در حال حاضر شرکت مهندسی بازرگانی بهین آرا به شرکت صنایع غذایی دامون زاگرس بروجرد به شماره ثبت ۴۰۲۱ و با موضوع فعالیت  تولید شیر خشک صنعتی تغییر نموده است.

مشخصات طرح

پروژه تولید شیر خشک صنعتی شهرستان بروجرد

ظرفیت ها

ظرفیت تولید سالانه شیر خشک اسکیم ۵.۷۸۴ تن
ظرفیت تولید سالانه خامه ۴0 درصد ۵.۶۶۹ تن

اعضا هیات مدیره

حجت اله صادقی هاردنگینایب رییس هییت مدیره
اصغر عالی پورمدیرعامل و عضو هیات مدیره
مهدی رشنورییس هیات مدیره

مدیریتی

درصد مالکیت ۹۹.۹۹

شرکت غیربورسی

تماس با شرکت

bd_shirkhosh@yahoo.com
۴۲۴۴۶۹۸۸ ۶۶ ۹۸+
لرستان، شهرستان بروجرد، بخش مرکزی شهر بروجرد، محله دوراهی اراک، میدان آیت اله بروجردی، خیابان کمربندی

جستجو