افزایش سرمایه 400 درصدی فکا تصویب شد

? مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت کشت و دامداری فکا با افزایش سرمایه 400 درصدی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی صنایع عمومی تامین، مجمع ‌عمومي‌ فوق العاده شركت كشت و دامداري فكا با حضور ۶۷/۵۵ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت، اعضاء هیات مدیره و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار ونماینده بازرس قانونی برگزار شد.
براساس این گزارش، افزایش سرمایه شرکت از۳۰۰ میلیارد ریال به ۱۵۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران با رعایت تشریفات قانونی مربوطه و رعایت مهلت مقرر و ثبت صورت جلسه افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها، تصویب گردید.

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین