آغاز عملیات اجرایی طرح گاوداری ۶هزار راسی دلفان

به گزارش روابط عمومی هلدینگ، با حضور وزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی، طرح ساخت گاوداری 6 هزار راسی و اعتبار 120 میلیارد تومان در شهرستان دلفان استان لرستان، آغاز شد.
این طرح در زمینی به مساحت 57هکتار با اشتغال زایی مستقیم 130نفر و سرمایه گذاری هلدینگ صنایع عمومی تامین ساخته می شود.
با بهره برداری کامل از این طرح، سالانه 35 هزار تن شیر و 500تن گوشت تولید می شود.

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین