کمک های انسان دوستانه هلدینگ صنایع عمومی تامین و شرکت های تابعه به مناطق سیل زده کشور

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به همراه شرکت‌های زیر مجموعه خود (فکا، گلدشت نمونه، ملارد شیر، لوازم خانگی پارس و پارس الکتریک) در راستای انجام مسوليت های اجتماعی و جهت جبران بخشی از خسارت‌های هموطنان و مدد جویان در سیل اخیر، مبلغ دو میلیارد ریال، به حساب مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی واریز نمودند

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین