تودیع و معارفه آقای نعمت الهی به عنوان سرپرست مالی و پشتیبانی

با حضور هیات رئیسه هلدینگ، مراسم معارفه سرپرست جدید و تودیع معاون سابق معاونت مالی و پشتیبانی در روز دوشنبه دهم تیرماه 1398 برگزار شد.
در این مراسم جناب آقای محمدحسین نعمت الهی به عنوان سرپرست مالی و پشتیبانی معارفه شدند و با اهدای لوح از خدمات جناب آقای عبدالهی تقدیر شد.

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین