جلسه دیدار و هم افزایی مدیرعامل و هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین با مدیرعامل بانک رفاه

در راستای تداوم فعالیت ها و افزایش سطح تعاملات و همکاری های موجود بین بانک رفاه و شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین جلسه ای به همین منظور در دفتر جناب آقای دکتر اسماعیل لـله گانی مدیرعامل بانک با مهندس هاشمی گل سفیدی مدیرعامل هلدینگ انجام گردید.
در این دیدار با حضور دکتر اردلان و دکتر نجفی پاشاکی اعضاء هیات مدیره هلدینگ و همچنین آقای نعمت الهی معاونت مالی و پشتیبانی صورت گرفت دو طرف به تداوم فعالیت ها و افزایش سطح همکاری های موجود تاکید کردند. در ادامه این دیدار مهندس هاشمی با تاکید بر وجود پروژه های دامداری در دست احداث این هلدینگ خواستار همکاری ویژه آن بانک با هلدینگ صنایع عمومی تامین شد.

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین