بازدید مدیر عامل و اعضا محترم هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین از شرکت فکا

جناب آقای مهندس هاشمی مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به همراه آقای دکتر سعادت ریاست محترم هیات مدیره و همچنین آقای عبدالهی نژاد دیگر عضو هیات مدیره در تاریخ 97/08/03 ضمن بازدید از شرکت فکا، جلسه ای را با حضور مدیران ارشد شرکت در محل سالن کنفرانس برگزار نمودند.


ضمن ارائه توضیحات مدیرعامل شرکت فکا در خصوص توانمندیهای این شرکت در ایجاد طرح انتقال و توسعه از جمله در زمینه نیرو منابع انسانی، جمعیت دام مولد و انبار و برند آن، دیگر مدیران ارشد سازمان نیز وجوه مختلف این توانمندی ها را ابراز نمودند. در ادامه مدیر عامل و رئیس محترم هیات مدیره هلدینگ موضوع محول شدن دو طرح توسعه به شرکت کشت و دامداری فکا را اعلام و انتظارات فنی برای افزایش مجموعه بزرگ در راستای اجرایی نمودن سیاست های ابلاغی شستا عنوان نمودند.

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین