بازگشت شرکت صنایع چوب اسالم به چرخه تولید

شرکت صنایع چوب اسالم که با بیش از 60 سال قدمت از 2 سال پیش به علت افزایش هزینه های تولید، کمبود سرمایه در گردش و فرسودگی ماشین آلات تعطیل شده بود با تغییر مدیریت، خودباوری و تلاش همه کارکنان و با حضور و بازدید فرماندار به همراه اعضای شورای تامین ائمه جمعه شیعه و اهل سنت و دیگر مسئولین شهرستان دوباره به چرخه تولید برگشت.

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین