نشست خبری معارفه شرکت فکا جهت عرضه اولیه سهام در بازار فرا بورس

در جلسه روز چهارشنبه مورخ 97/11/17جلسه مطبوعاتی معارفه شرکت فکا جهت عرضه اولیه سهام در بازار بورس در محل سالن کنفرانس صنایع عمومی تامین با حضور آقایان کرامتی مدیر توسعه و سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، خالق مدیر امور مجامع شستا، دکتر گودرزی مدیر عامل کارگزاری صباتامین، هاشمی مدیر عامل هلدینگ صنایع عمومی، دکتر سعادت عضو هیئت مدیره هلدینگ صنایع عمومی تامین، عبدالهی نژاد عضو هیت مدیره هلدینگ صنایع عمومی تامین، جلیل نژاد مدیر عامل شرکت فکا و همچنین اصحاب رسانه برگزار گردید.

در این جلسه تاریخچه ی شرکت فکا، توانمندی ها و برنامه های آتی شرکت از جمله مواردی بوده که توسط مسئولین شستا، مدیر عامل هلدینگ و مدیر عامل شرکت فکا ارائه گردید.

فعالیتی نزدیک به نیم قرن و نیز اعتبار و خوشنامی شرکت نزد ذی نفعان به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان شیر کشور و توانمندی ارائه سالیانه 1500 راس دام مولد به بازارهای متقاضی از جمله مواردی بوده که در جلسه به آن اشاره گردید و در پایان به پرسش حضار و رسانه های خبری در خصوص ارزش هر سهم، میزان ارائه سهام، نحوه تحقق برنامه ها و همچنین مختصات صنعت شیر در کشور پاسخ لازم توسط مسئولین ارائه گردید.

در این رویداد سهمیه هر فرد حقیقی و حقوقی حداکثر 600 سهم و با سرمایه 498 هزار تومانی تعیین شده که با توجه به تجارب گذشته و استقبال متقاضیان، این سهمیه تغییر خواهد کرد.

چهارشنبه مصادف با 24 بهمن، 60 میلیون سهم "زفکا" با محدوده قیمتی 820 تا 830 تومانی هر سهم در بازار دوم معاملات بورس تهران روانه میز فروش ارائه خواهد شد.

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین