بازدید دکتر رضوانی فر مدیرعامل محترم شستا از شرکت لوازم خانگی پارس

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین