بازدید مدیرعامل محترم شستا از خط تولید شرکت لوازم خانگی پارس

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین