ورود گاوهای جرسی به ایران

اولین محموله گاوهای جرسی به تعداد ۴۰۰ راس مربوط به شرکت کشت و دامداری فکا از شرکت‌های تابعه هلدینگ صنایع عمومی تامین از کشور دانمارک پس از عبور از آلمان، لهستان، بلاروس و جمهوری آذربایجان از مرز بیله سوار وارد ایران شدند.

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین