دامداری 3000 راس مولد قهاوند

کارفرما: شرکت کشت و دامداری فکا

کلیات پروژه

تاریخ بهره برداری

دی ۱۴۰۱

درصد پیشرفت

اشتغالزایی

۱۳۰نفر

مبلغ سرمایه گذاری

۲۲۵۶ میلیارد ریال

مساحت

۶۰هکتار

محل پروژه

استان همدان شهرستان قهاوند

ظرفیت تولید سالانه

گوساله نر --- راس

ظرفیت تولید سالانه

شیر خام --- تن

جستجو