دامداری 3000 راس مولد ماکو

کارفرما: شرکت کشت و دامداری فکا

کلیات پروژه

احداث مزرعه پرورش گاو شیری هلشتاین به ظرفیت ۳۰۰۰ راس مولد با هدف اصلی تولید شیر جهت تامین خوراک واحدهای شیر خشك و لبنیات با رکورد سالیانه حدود ۱۲.۲۰۰ لیتر شیر به ازای هر راس دام مولد، باکیفیت با چربی بالای ، ۳/۲% و همچنین با توجه به ماهیت طرح محصولات جانبی مانند گاو شیری حذفی، تلیسه اصیل، گوساله نر و کود نیز تولید خواهد شد. این پروژه با اشتغالزایی مستقیم ۵۰ نفر در سال اول و ۱۳۰ نفر در سال مبنا و در طول سال بصورت پیوسته و مداوم فعال خواهد بود.

تاریخ بهره برداری

مرداد ۱۴۰۲

درصد پیشرفت

اشتغالزایی

۱۳۰نفر

مبلغ سرمایه گذاری

۳۲۸۱ میلیارد ریال

مساحت

۱۱۶هکتار

محل پروژه

استان آذربایجان غربی شهرستان ماکو

ظرفیت تولید سالانه

گوساله نر ۱۵۰۰ راس

ظرفیت تولید سالانه

شیر خام ۳۲.۳۹۱ تن

جستجو