سردخانه 50.000 تنی مشگین شهر

کارفرما: شرکت کشت و دامداری فکا

کلیات پروژه

هدف از اجرای طرح احداث سردخانه بالای صفر به ظرفیت ۵۰ هزار تن واقع دراستان اردبیل شهرستان مشکین شهر می باشد

تاریخ بهره برداری

آذر ۱۴۰۱

درصد پیشرفت

اشتغالزایی

۴۰ نفر

مبلغ سرمایه گذاری

۲۸۱۰ میلیارد ریال

مساحت

۴.۲ هکتار

محل پروژه

استان اردبیل شهرستان مشگین شهر

ظرفیت نگهداری

۵۰۰۰۰ تن میوه

جستجو