طرح توسعه 4000 راسی دام نژاد جرسی

کارفرما: شرکت کشت و دام گلدشت نمونه

درباره طرح

نمونه متن توضیح پروژه به صورت مختصر

تاریخ بهره برداری

اسفند ۱۴۰۰

درصد پیشرفت

اشتغالزایی

۵۰ نفر

مبلغ سرمایه گذاری

۵۲۰ میلیارد ریال

مساحت

۱۶ هکتار

محل پروژه

استان اصفهان شرکت کشت و دام گلدشت نمونه

ظرفیت تولید سالانه

گوساله نر --- تن

ظرفیت تولید سالانه

شیر خام --- تن

جستجو