دامداری 3000 راسی شیروان

کارفرما: شرکت کشت و دام گلدشت نمونه

کلیات پروژه

احداث مزرعه پرورش گاو شیری هلشتاین به ظرفیت ۳۰۰۰ راس مولد با هدف اصلی تولید شیر جهت تامین خوراک واحدهای شیر خشك و لبنیات با رکورد سالیانه حدود ۱۲.۲۰۰ لیتر شیر به ازای هر راس دام مولد، باکیفیت با چربی بالای ، ۳/۲% و همچنین با توجه به ماهیت طرح محصولات جانبی مانند گاو شیری حذفی، تلیسه اصیل، گوساله نر و کود نیز تولید خواهد شد. این پروژه با اشتغالزایی مستقیم ۵۰ نفر در سال اول و ۱۳۰ نفر در سال مبناو در طول سال بصورت پیوسته و مداوم فعال خواهد بود.

تاریخ بهره برداری

فروردین ۱۴۰۱

درصد پیشرفت

اشتغالزایی

۱۳۰ نفر

مبلغ سرمایه گذاری

۳۱۰۰ میلیارد ریال

مساحت

۵۰ هکتار

محل پروژه

استان خراسان شمالی شهرستان شیروان

ظرفیت تولید سالانه

گوساله نر ۱۵۰۰ راس

ظرفیت تولید سالانه

شیر خام ۳۲.۳۹۱ تن

جستجو