شرکت سرمایه‌گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامـــین
group_01

کشاورزی و دامداری

زمینه‌های فعالیت
group_03

صنایع غذایی و تبدیلی

زمینه‌های فعالیت
about_0

تاریخچه شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامـــین (سهامی خاص) در تاریخ 27/11/1382 به‌صورت شرکت سهامی خاص به نام شرکت سرمایه‌گذاری غذایی تأمین تأسیس و تحت شماره 217159 و شناسه ملی 10102585130 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است. در تاریخ 01/03/1387 به استناد صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده، شستا با توجه به انتقال مدیریت تعداد 7 شرکت، نام شرکت با عنایت به ماده 2 اساسنامه از شرکت سرمایه‌گذاری غذایی تأمین به شرکت سرمایه‌گذاری صنایع عمومی‌ تأمین (سهامی خاص) تغییر یافت. در حال حاضر شرکت سرمایه‌گذاری صنایع عمومی ‌تأمین یکی از هلدینگ‌های شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) می‌باشد و واحد‌ تجاری نهایی گروه، سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.

چشم‌انداز شرکت

یکی از بزرگترین شرکت­ های سرمایه­ گذاری کشور در حوزه صنعت دامپروری و صنعت غذایی در صنایع مذکور در افق 5 ساله.
ارزش‌آفرینی و حفظ و ارتقای سرمایه‌ها و ذخایر در اختیار با سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش صنعت دامپروری و صنایع لوازم خانگی و الکترونیکی و  مدیریت بهینه آن با بهره‌مندی از رویکردهای نوین، فناوری‌های روز، نیروی انسانی متخصص و ظرفیت‌های گسترده شرکتهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

DJI_006600

ماموریت شرکت

ارزش‌آفرینی و حفظ و ارتقای سرمایه‌ها و ذخایر در اختیار با سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش صنعت دامداری و مدیریت بهینه آن با بهره‌مندی از رویکرد نوین، فناوری‌های روز، نیروی انسانی متخصص و ظرفیت‌های گسترده گروه تأمین

ســـهامداران شـــرکت

comps_5

شرکت سرمایه گذاری صدر تامین

00.01 درصد

comps_4

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

00.01 درصد

comps_3

شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین

00.01 درصد

comps_2

سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین

00.01 درصد

comps_1

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

99.96 درصد

شرکت های زیر مجموعه ما