کلیات پروژه:

این گاوداری ۶ هزار رأسی با ظرفیت تولید روزانه ۲۰۰ تن شیر و ۳ هزار رأس دام مولد ۱۳۰ نفر اشتغالزایی مستقیم دارد. تولید قابل توجه علوفه در این منطقه از جمله موارد قابل توجه در جانمایی طرح بوده است که در تولید محصولات کشاورزی این بخش نیز تأثیر گذار است.

project_logo_1

درصد پیشرفت: 5.2

project_icons_01

میزان اشتغال زایی

130 نفر
project_icons_03

تاریخ بهره‌برداری

اسفند ۱۴۰۰
project_icons_04

محل پروژه

شهرستان قهاوند
project_icons_05

مساحت

۱۵ هکتار
project_icons_06

مبلغ سرمایه گذاری

2740 میلیارد ریال
project_icons_07

ظرفیت تولید سالانه

project_icons_08

ظرفیت تولید سالانه

گالری تصاویر پروژه