شرکت کشت و دام ارس دام آرشام

شرکت کشت و دام ارس دام آرشام

co_about_0

با عقید تفاهم نامه بین شرکت فکا و سازمان منطقه آزاد تجاری ماکو در آبان ماه 1397 شرکت کشت و صنعت و دامپروئری ارس دام آرشام وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در آذر ماه سال 1397 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو به ثبت رسید و عملیات اجرایی و ساخت آن پس از اخذ مجوزهای مربوطه از ارگانهای ذیربط در شهریور ماه 1398 شروع گردید. زمینه فعالیت این شرکت کشاورزی و دامپروری بوده و در وسعتی بالغ بر 116 هکتار با ظرفیت نهایی 5000 راس دام مولد گاو شیری و تولید سالیانه 65 هزار تن شیر خام آغاز به کار نموده است .

comps_logo

نقی کریمی

رئیس هیات مدیره
comps_logo

محمد کاظم صفایی زاده

نائب رئیس و عضو هیات مدیره
comps_logo

مهدی محمدی فاضل

عضوهیات مدیره
comps_icons_3

شرکت: بورسی

comps_icons_1

درصد مالکیت: ۹۴

comps_icons_2

وضعیت: مدیریتی