شرکت الیاف

شرکت الیاف

co_about_0

شرکت الیاف، سهامی عام بوده و در شهریار قرار دارد و جزو شرکت های غیر مدیریتی هلدینگ صنایع عمومی تامین می باشد و این شرکت اقدام به خرید و نصب ماشین آلات تولید ماسک بهداشتی نموده است که در سال مالی 1399 منجر به سود 26 میلیارد ریالی شده است.

comps_logo

حامد شاه پوری ارانی

عضو هیات مدیره
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_icons_3

شرکت: بورسی

comps_icons_1

درصد مالکیت: ۹۴

comps_icons_2

وضعیت: مدیریتی