شرکت بهره‌برداری از کانال‌های زه‌کشی میناب‌رود

شرکت بهره‌برداری از کانال‌های زه‌کشی میناب‌رود

« این متن نمونه ست و ارزش محتوایی ندارد» مدیرعامل هلدینگ صنایع عمومی تامین با تاکید براینکه انتظار داریم سیستم بانکی کشور درحوزه تامین مالی حمایت‌های بیشتری از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ داشته باشد گفت: سختگیری بانک‌ها در ارائه تسهیلات و اعطای وام‌‌ها قطعا همسو با شعار حمایت از تولید نیست و به نظر می‌رسد دراین مسیر باید همه بخش‌ها حمایت‌‌های لازم را از تولید داشته باشند.

co_about_0

« این متن نمونه ست و ارزش محتوایی ندارد» محمدی با اشاره به این موضوع که میزان تولید شیردر کشور مناسب نیست تصریح کرد: هرچند هم‌اکنون کمبود در کشور احساس نمی‌شود، اما درمقایسه با متوسط سرانه جهانی، عدد پایین است. ضمن اینکه ما تقریبا یک‌چهارم مصرف سرانه محصولات لبنی را در داخل کشور داریم که این موضوع می‌تواند در بلندمدت بر سلامت مردم تاثیر بگذارد. بنابراین یکی از مزیت‌‌های ورود هلدینگ به حوزه کشاوزی، تامین سلامت مردم به صورت غیرمستقیم است. محمدی با تاکید براینکه دراین حوزه ما بهره‌وری درستی از منابع آب و خاک نداشته‌‌ایم خاطرنشان کرد: هلدینگ در تلاش است تا با کمک جامعه دانشگاهی و خبرگان، در حوزه کشاورزی به ویژه حوزه تولید نهاده‌های دامی، تحول ایجاد کند و دراین زمینه حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان را مورد توجه قرار داده‌ایم.

comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_icons_3

شرکت: بورسی

comps_icons_1

درصد مالکیت: ۹۴

comps_icons_2

وضعیت: مدیریتی