شرکت توسعه صادرات صنعتی

شرکت توسعه صادرات صنعتی

co_about_0

شرکت توسعه صادرات صنعتی، سهامی خاص بوده که در استان تهران قرار دارد و جزو شرکتهای غیر مدیریتی هلدینگ صنایع عمومی تامین می باشد که در حال حاضر کاملا متوقف شده است.

comps_logo

بهرام نقش تبریزی

عضو هیات مدیره
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_icons_3

شرکت: بورسی

comps_icons_1

درصد مالکیت: ۹۴

comps_icons_2

وضعیت: مدیریتی