شرکت ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان

شرکت ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان

co_about_0

شرکت ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان، سهامی خاص بوده که واقع در استان سیرجان می باشد و جزو شرکتهای در حال تصفیه نیز میباشد.

comps_logo

غلامحسین میرچولی

عضو هیات تصفیه
comps_logo

مهدی محمدی

عضو هیات تصفیه
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_icons_3

شرکت: بورسی

comps_icons_1

درصد مالکیت: ۹۴

comps_icons_2

وضعیت: مدیریتی