آگهی مزایده فروش تجهیزات کارخانه آب شیرین کن 5000 متر مکعبی (مرحله دوم)

آگهی مزایده فروش تجهیزات کارخانه آب شیرین کن 5000 متر مکعبی (مرحله دوم)

مزایده عمومی فروش تجهیزات کارخانه آب شیرین کن 5000 متر مکعبی

مزایده گزار: شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین (سهامی عام)

موضوع مزایده : شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین (سهامی عام) در نظر دارد تجهیزات کارخانه آب شیرین کن 5000 مترمکعبی را طی برگزاری مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

محل تجهیزات: منطقه آزاد قشم

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و فرم شرکت در مزایده به سایت www.tgi.co.ir  بخش اخبار و خبر مربوط به آگهی مزایده فروش تجهیزات کارخانه آب شیرین کن 5000 متر مکعبی وارد شده و در انتهای خبر قسمت اسناد مزایده مراجعه و اسناد را دانلود نمایند و یا به آدرس : تهران، سعادت آباد،خیابان علامه طباطبایی جنوبی، خیابان شهید حق طلب غربی، پلاک 47  مراجعه نموده و پس از تکمیل مدارک، پیشنهادهای خود را تا مدت 10 روز پس از انتشار آگهی در پاکت­های دربسته و لاک و مهر شده به شرح ذیل به واحد حراست شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین تحویل نمایند:

پاکت الف) وجه تضمین شرکت در مزایده به مبلغ پانزده میلیارد ریال (معادل یک میلیارد و پانصد میلیون تومان) به صورت ضمانت نامه بانکی و ضمانت نامه صادره از سایر موسسات زیر نظر بانک مرکزی / چک تضمین شده بانکی / فیش واریز وجه نقد به حساب جاری شبا شماره 680130100000000283562894 IR کارفرما نزد بانک رفاه کارگران  بنام شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین ارائه گردد.

پاکت ب) اسناد و مدارک مذکور در شرایط مزایده.

پاکت ج) پیشنهاد قیمت.

شماره تماس های شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین: 02188583156 داخلی 544 (معاونت فنی). 09128636402

üحضور کارشناسان فنی پیشنهاد دهندگان در محل انبار تجهیزات جهت بررسی و کسب اطلاعات لازم از شرایط موجود تجهیزات، با هماهنگی واحد فنی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین ضروری می باشد. مع ذالک بازگشایی پاکات توسط کمیسیون معاملات شرکت مزایده گزار و بدون حضور مزایده گران صورت خواهد پذیرفت.

  •  شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین در رد یا قبول تمامی پیشنهادها مختار می باشد.
  • هزینه برگزاری مزایده و کارشناس رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده می باشد.

جهت دریافت اسناد مزایده کلیک کنید

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *