آگهی مناقصه حمل شیر شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

آگهی مناقصه حمل شیر شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبت :۱۶۲۳۳ و شناسه ملی:۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸ در نظر دارد پیمانکاری حمل شیر خام به سایر کارخانجات صنایع لبنی داخل و خارج از استان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی تک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

به گزارش روابط عمومی صنایع عمومی تامین:

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبت :۱۶۲۳۳ و شناسه ملی:۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸ در نظر دارد پیمانکاری حمل شیر خام به سایر کارخانجات صنایع لبنی داخل و خارج از استان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی تک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. زمان دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 24/03/1402 از طریق مراجعه حضوری و یا سایت شرکت به آدرسwww.goldashtco.com  و زمان تحویل مدارک تا پایان ساعت اداری روز پنج شنبه مورخ 01/04/1402 به نشانی اصفهان، مقابل پلیس راه شاهین شهر_کاشان، کیلومتر ۸ جاده علویجه، سمت چپ، جاده اختصاصی شرکت به دفتر حراست  می باشد. شرکت در رد یا قبولی تمامی پیشنهادها مختار می باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 500،000،000 ریال.
نوع تضمین: واریز نقدی یا چک صیادی ثبت شده در وجه شرکت گلدشت نمونه اصفهان.
مسیرهای حمل شیر: از محل شرکت به کارخانجات لبنی واقع در داخل یا خارج استان اصفهان.
زمان بازگشایی پاکت ها: یکشنبه مورخ 04/04/1402 ساعت 14:30.

 

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *