احداث سوله 300 راسی گاو شیری شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

احداث سوله 300 راسی گاو شیری شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سوله 300 راسی گاو شیری در ضلع شمال غربی واحد مـلارد شیر به مساحت 3648 متر( 114*32) و تناژ 100 تن در حال تکمیل و دارای پیشرفت فیزیکی 65% می باشد.

به گزارش روابط عمومی صنایع عمومی تامین:

در پی افزایش تعداد دام مولد دامداری ملارد شیر و بعد از بررسی های فنی صورت گرفته، توسعه محل نگهداری گاوهای دوشای فارم مذکور در دستور کار قرار گرفت. پس از انتخاب پیمانکار سازنده سوله بصورت طراحی و ساخت، نصب سالن از دهم شهریور ماه آغاز و در تاریخ 20 شهریور ماه تکمیل گردید. با تکمیل عملیات کف سازی سوله مذکور، 347 راس به ظرفیت دام دوشای فارم ملارد شیر با تولید روزانه 15 تن اضافه خواهد شد.
سوله 300 راسی گاو شیری در ضلع شمال غربی واحد مـلارد شیر به مساحت 3648 متر( 114*32) و تناژ 100 تن در حال تکمیل و دارای پیشرفت فیزیکی 65% می باشد.

اقدامت صورت گرفته به شرح ذیل می باشد:

  • عملیات خاکی و گود برداری 100%
  • آرماتور بندی و بتن ریزی فونداسیون 100%
  • ساخت حمل و نصب سوله 100 تن 100%
  • نصب المان های z و پوشش سقف 60%

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *