ثبت رکورد افزایش سرمایه 1120 درصدی در هلدینگ صنایع عمومی تامین

ثبت رکورد افزایش سرمایه 1120 درصدی در هلدینگ صنایع عمومی تامین

سرمایه هلدینگ صنایع عمومی تامین از 123 میلیارد تومان به 1500 میلیارد تومان افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی صنایع عمومی تامین:

افزایش سرمایه هلدینگ صنایع عمومی تامین از مبلغ 123 میلیارد تومان به 1500 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که این مبلغ از محل مطالبات حل شده و آورده نقدی شستا می باشد. همچنین قابل ذکر است در سال مالی منتهی به 1402/02/31 سود سهام این هلدینگ به شستا پرداخت و بصورت کامل تسویه گردید و کلیه مطالبات شستا از این هلدینگ در افزایش سرمایه مذکور لحاظ گردید.

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *