امضا قرارداد همکاری بین هلدینگ صنایع عمومی تامین و شرکت تدبیر سازه در راستای مولد سازی دارایی ها

امضا قرارداد همکاری بین هلدینگ صنایع عمومی تامین و شرکت تدبیر سازه در راستای مولد سازی دارایی ها

قرارداد همکاری بین هلدینگ صنایع عمومی تامین و شرکت تدبیر سازه تامین در راستای مولد سازی دارایی ها منعقد گردید.

به گزارش روابط عمومی صنایع عمومی تامین:

موضوع این قرارداد انجام خدمات زیر توسط کارگزار به نیابت از کارفرما برای پروژه ملارد در یک قطعه زمین به مساحت تقریبی ١٠٠،٠٠٠متر مربع می باشد.

١- انجام مطالعات امکانسنجی مطابق شرح خدمات مورد تأیید کارفرما.
٢- تهیه طرح توجیهی و ارائه پیشنهادهای مناسب فنی و مالی مطابق شرح خدمات مورد تأیید کارفرما.
٣- طراحی و خدمات مشاوره مرحله اول (نقشه های محوطه ، سیویل و معماری) مطابق شرح خدمات مورد تأیید کارفرما.

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *