ایجاد اولین شرکت سهامی عام پروژه در صنعت کشاورزی و دامپروی

ایجاد اولین شرکت سهامی عام پروژه در صنعت کشاورزی و دامپروی

شرکت سهامی عام پروژه برای نخستین بار در صنعت کشاورزی و دامپروری کشور بوسیله هلدینگ صنایع عمومی تأمین در حال ایجاد است.

به گزارش روابط عمومی صنایع عمومی تامین:

شرکت سهامی عام پروژه برای نخستین بار در صنعت کشاورزی و دامپروری کشور بوسیله هلدینگ صنایع عمومی تأمین در حال ایجاد است، البته در کشور یک شرکت پروژه به نام تجلی ایجاد شده است و بدین ترتیب در صورت نهایی شدن آن دومین در کشور محسوب می¬شود. طرح نوآورانه ایجاد هلدینگ پروژه در راستای مردمی کردن اقتصاد ، ایجاد اشتغال زایی و تمرکز گرایی در حوزه تخصصی به سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد داده شده است که در صورت تأیید توسط هلدینگ قابل اجرا بوده و مزایایی همچون تأمین مالی بدون مخاطره برای کشور خواهد داشت.

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *