تمدید آگهی مناقصه تامین مصالح و اجرای عملیات کفسازی سالن 300 راسی گاو شیری دامداری شرکت ملارد شیر

تمدید آگهی مناقصه تامین مصالح و اجرای عملیات کفسازی سالن 300 راسی گاو شیری دامداری شرکت ملارد شیر

شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر در نظر دارد تامین مصالح و اجرای عملیات کفسازی سالن 300 راسی گاو شیری واقع در استان البرز – جاده قدیم کرج هشتگرد – سه راه سهیلیه – بعد از شهرک زعفرانیه – نرسیده به شهرک کوروش – انتهای خیابان حکمت – دامداری شرکت ملارد شیر با مشخصات  فنی و نقشه های اجرایی مورد نظر را به صورت مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

به گزارش روابط عمومی صنایع عمومی تامین:

متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه و  فرم شرکت در مناقصه به سایت malardshir.ir  و یا به آدرس: استان البرز – جاده قدیم کرج هشتگرد – سه راه سهیلیه – بعد از شهرک زعفرانیه – نرسیده به شهرک کوروش – انتهای خیابان حکمت – دامداری شرکت ملارد شیر – واحد بازرگانی مراجعه نموده  و پس از تکمیل مدارک، پیشنهادهای خود را تا پایان وقت اداری، مورخ 1402/07/13  در پاکتهای دربسته و لاک و مهر شده به شرح ذیل به واحد حراست این شرکت تحویل نمایند :
پاکت الف : وجه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ پانصد میلیون ریال (معادل پنجاه میلیون تومان)  به صورت ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادره از سایر موسسات زیر نظر بانک مرکزی یا چک صیادی ثبت شده  یا فیش واریز وجه نقد به حساب جاری شبا شماره  IR100180000000000271155069 کارفرما  نزد بانک تجارت بنام شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر ارائه گردد
پاکت ب : اسناد و مدارک مذکور در شرایط مناقصه.
پاکت ج : پیشنهاد قیمت.

شماره تماس شرکت کشاورزی  و دامپروری ملارد شیر : 02645313470 داخلی 120  واحد بازرگانی.

بازگشایی پاکات توسط کمیسیون معاملات شرکت مناقصه گزار و بدون حضور مناقصه گران صورت خواهد پذیرفت.
شرکت های مناقصه گر می بایست واجد حداقل رتبه 5 رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه باشند.
شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر در رد یا قبول تمامی پیشنهادها مختار است.
هزینه برگزاری مناقصه برعهده برنده مناقصه می باشد.

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *