تسریع در اتمام پروژه های دامداری در دستور کار هلدینگ صنایع عمومی تامین

تسریع در اتمام پروژه های دامداری در دستور کار هلدینگ صنایع عمومی تامین

به همت هلدینگ صنایع عمومی تامین جلسه ای با حضور دکتر شاملی، دکتر پایدار و نمایندگان شرکت های کشاورزی و دامپروری ملارد شیر و شرکت کشت و دامداری فکا برگزار و مشکلات پیش روی این پروژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی صنایع عمومی تامین:

پس از برگزاری جلسه بررسی میزان پیشرفت پروژه دامداری درگزین در محل ساختمان جهاد کشاورزی استان همدان  آقایان دکتر شاملی (عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین)، دکتر پایدار (مدیرعامل شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان) و آقایان امیرحسینی و نعمتی از شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر، از پروژه دامپروری شرکت گلدشت نمونه (واحد درگزین) بازدید بعمل آوردند.

در ادامه راه حل هایی از سوی مسئولین استان درخصوص تسریع هرچه بیشتر روند اجرایی پروژه های درحال ساخت هلدینگ صنایع عمومی تأمین در استان همدان ارائه شد.

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *