روند پرشتاب توسعه در پروژه های دامپروری هلدینگ صنایع عمومی تامین

روند پرشتاب توسعه در پروژه های دامپروری هلدینگ صنایع عمومی تامین

به همت مدیران جهادی هلدینگ صنایع عمومی تامین پروژه های دامپروری دلفان و درگزین وارد فاز اجرایی جدید شد

به گزارش روابط عمومی صنایع عمومی تامین:

فرایند بتن ریزی در پروژه دلفان و نصب سوله در پروژه درگزین به اتمام رسید.

اینجا چراغ تولید روشن است.

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *