سرانجام پرونده حقوقی 15 ساله در هلدینگ صنایع عمومی تامین

سرانجام پرونده حقوقی 15 ساله در هلدینگ صنایع عمومی تامین

یکی از پرونده های حقوقی قدیمی بر علیه شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین پس از 15 سال مختومه شد.

به گزارش روابط عمومی صنایع عمومی تامین:

دکتر اسماعیل آجرلو مدیر حقوقی و امور قراردادهای هلدینگ صنایع عمومی تامین ضمن اعلام این خبر افزود:
یکی از پرونده های حقوقی قدیمی این هلدینگ که حداقل به 15 سال قبل بازمی گردد با پیگیری همکاران واحد حقوقی در آخرین مرحله با رای دیوان عدالت اداری به نفع هلدینگ مختومه شد.

آجرلو گفت: ارزش این پرونده که موضوع آن مشارکت در ایجاد یک واحد مرغداری در شهر قرچک بود و در قالب وصول مطالبات و دعاوی ثالث بر علیه هلدینگ در جریان بود بیش از 250 میلیارد ریال برآورد می شد که در نهایت رای به نفع هلدینگ صنایع عمومی تامین صادر و نهایی گردید تا بدین ترتیب هلدینگ از کلیه اتهامات وارده مبرا گردد.

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *