شروع نصب سالن گاو شیری پروژه شرکت ارس دام آرشام

شروع نصب سالن گاو شیری پروژه شرکت ارس دام آرشام

نصب سالن گاو شیری پروژه شرکت ارس دام آرشام آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی صنایع عمومی تامین:

در پی رشد گله مولد دامداری ارس دام آرشام (پروژه ماکو)، افزایش ظرفیت جایگاه نگهداری گاوهای دوشا در دستور کار قرار گرفت، که بعد از انعقاد قرارداد ساخت سوله به مساحت یک هکتار با ظرفیت نگهداری بالغ بر 1000 راس دام دوشا در تیر ماه سال جاری، فرآیند ساخت در ابتدای مهر ماه تکمیل و نصب سوله مذکور از تاریخ 10 مهر ماه آغاز گردید.
امید است طبق برنامه ریزی های صورت گرفته فرآیند نصب تا پایان مهر ماه پایان یابد و پس از کف سازی سالن مذکور از ابتدای دی ماه آماده بهره برداری گردد.

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *