شرکت ارس دام آرشام در مسیر توسعه

شرکت ارس دام آرشام در مسیر توسعه

پروژه زمین ۱۰۴۴ هکتاری پس از آماده سازی زمین و عملیات کاشت در فاز اولیه ، در مساحت ۱۰۰ هکتار کشت جو دانه ای قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی صنایع عمومی تامین:

در خصوص پروژه زمین ۱۰۴۴ هکتاری به اطلاع میرساند پس از آماده سازی زمین و عملیات کاشت در فاز اولیه ، در مساحت ۱۰۰ هکتار کشت جو دانه ای انجام شده است و همچنین به منظور تامین علوفه مورد نیاز شرکت ، به میزان 400 هکتار دیگر از زمین نیز اماده سازی و تسطیح انجام گرفته و عملیات کود پاشی نیز صورت پذیرفته ، و کشت بهاره ذرت علوفه ای در مساحت حدود 400هکتار انجام خواهد شد.

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *