مختومه کردن ۶۵ درصد پرونده های حقوقی مجموعه هلدینگ صنایع عمومی تامین ظرف ۸ ماه

مختومه کردن ۶۵ درصد پرونده های حقوقی مجموعه هلدینگ صنایع عمومی تامین ظرف ۸ ماه

یکی از مهمترین اهداف و برنامه های درنظر گرفته شده واحد حقوقی هلدینگ صنایع عمومی تامین و شرکت های زیرمجموعه برای سال ۱۴۰۱ که کاهش و مختومه نمودن پرونده های حقوقی بوده است، تا پایان آبانماه محقق شد.
به گزارش واحد روابط عمومی هلدینگ صنایع عمومی تامین؛

دکتر اسماعیل آجرلو مدیر حقوقی و امور قراردادهای این هلدینگ ضمن اعلام این خبر گفت: یکی از مهمترین برنامه های واحد حقوقی برای این هلدینگ و شرکت های زیرمجموعه کاهش و مختومه نمودن حداقل ۳۰ درصد پرونده های قضایی در جریان تا پایان سال ۱۴۰۱ بود که با تلاش همه همکاران حقوقی در هلدینگ و شرکت های زیرمجموعه و مدیران محترم عامل، بیش از دو برابر هدفگذاری انجام شده یعنی مختومه نمودن حدود ۶۵ درصد پرونده های قضایی جاری شرکت ها تا پایان آبانماه محقق شده است.
آجرلو افزود: از مجموع پرونده های جاری هلدینگ و شرکت های زیرمجموعه نیز حدود ۳۵ درصد بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشته است که بخشی از آنها تا پایان سال جاری مختومه خواهند شد.

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *