مراسم تکریم و معارفه مدیر منابع انسانی هلدینگ صنایع عمومی تامین

مراسم تکریم و معارفه مدیر منابع انسانی هلدینگ صنایع عمومی تامین

طی حکمی از سوی معاونت مالی و منابع انسانی هلدینگ صنایع عمومی تامین، جناب آقای محمدعلی عبدالحمید به عنوان سرپرست اداری و سرمایه انسانی هلدینگ صنایع عمومی تامین منصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی صنایع عمومی تامین:

دکتر حامد شاه پوری معاونت مالی و سرمایه انسانی هلدینگ صنایع عمومی تامین طی حکمی، جناب آقای محمدعلی عبدالحمید را به عنوان سرپرست اداری و سرمایه انسانی هلدینگ صنایع عمومی تامین منصوب کرد.
در این مراسم از زحمات جناب آقای مهرداد همسایه دوست نیز در زمان تصدی مدیریت اداری و سرمایه انسانی تقدیر گردید.

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *