هلدینگ سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین سهامی عام شد

هلدینگ سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین سهامی عام شد

هلدینگ صنایع عمومی تامین از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید.

به گزارش روابط عمومی صنایع عمومی تامین:

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین پس از اینکه از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید، نام آن نیز پس از موافقت اصولی سازمان بورس و اوراق بهادار از شرکت به نهاد مالی – شرکت هلدینگ – تغیر پیدا کرد.
این نهاد مالی از نوع شرکت های مادر (هلدینگ) سهامی عام می باشد و ضمن کسب رتبه اعتباری بالاتر مشمول مقررات، دستورالعمل ها و بخش نامه های مصوب سازمان بورس اوراق بهادار می باشد.

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *