انتشار اوراق صکوک برای اولین بار در هلدینگ صنایع عمومی تامین

انتشار اوراق صکوک برای اولین بار در هلدینگ صنایع عمومی تامین

برای اولین بار هلدینگ صنایع عمومی تأمین در جهت تأمین مالی پروژه های توسعه ای شرکت های زیرمجموعه خود اقدام به انتشار اوراق صکوک مرابحه در بازار سرمایه کرده است.

به گزارش روابط عمومی صنایع عمومی تامین:

برای اولین بار هلدینگ صنایع عمومی تأمین در جهت تأمین مالی پروژه های توسعه ای شرکت های زیرمجموعه خود اقدام به انتشار اوراق صکوک مرابحه در بازار سرمایه کرده است. در این خصوص شرکت های تابعه بورسی و غیر بورسی طرح های توجیهی و اقتصادی خود را تدوین و ضمن اخذ مشاوره های مختلف، شرکت تأمین مالی سرمایه امین را به عنوان راهبر این پروژه انتخاب کردند.

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *