طــراح و کــارگــردان هــنــری

چــارلــی ویــلــســون.

about-us-05-image-02

مــشــخــصــاتـــ پــایــه مــن

زنـدگـیـنـامـه

من با مشتریان از سراسر جهان کار می کنم. من با بیش از 2000 مشتری و 1000 شرکت جهانی در 13 کشور کار کرده ام و بیش از 90 درصد میزان رضایتمندی را کسب کرده ام.

تـمـرکـز مـن

من ادعا می کنم که کیفیت ارزیابی خدمات شامل کنترل و مدیریت منابع توسط تنظیم اولویت ها برای انواع خاصی از مشتریان و پروژه ها در سیستم است.

مــهــارتـــ هــای مــن

من در ایجاد آثار خلاق، اصلی و مفهومی برای تصاویر سرمقاله، مجلات، پوشش ها و مارک ها و نیز سازمان های بصری آنلاین تمرکز می کنم. از طریق یادگیری و بهبود مداوم، آثار من در طراحی طراحی شده است.
یـو آی / یـو ایـکـس 85%
ایـده هـا 85%
بـازار یـابـی 70%
مـشـاوره 90%
popup-video-poster-01
rawpixel-unsplash-01

مــا هــمــیــشــه بــرای چــالش آمــاده هــســتــیــم.

اسـتـراتـژی دیـجـیـتـالـی
ما از بهترین شیوه های طراحی وب سایت و وب سایت های آنلاین آنلاین یاد می گیریم تا یک طراحی روشن و واضح ایجاد کنیم که متناسب با نیازهای شما برای یک وب سایت پاسخگو باشد.
طـراحـی و تـوسـعـه یـو آی
بروک ارائه خدمات خود را با طرح بندی های انعطاف پذیر، راحت و چند منظوره. شما می توانید پوسته های مورد علاقه و عناصر خود را برای پروژه های خاص با امکانات سفارشی نامحدود را انتخاب کنید.
سـاخـتـمـان بـا نـام تـجـاری
تکرار پیکسل کامل طراحان برای هر دو توسعه دهنده جلویی و عقب پایان طراحی شده است تا صفحات خود را با راحتی بیشتر به لطف سفارشی سازی بالا، سازگاری و همچنین انعطاف پذیری افزایش دهند.

آیــا تــمــایــل داریــد بــا هــم شــروع کــنــیــم؟