طــرح هــای قــیــمــتـــ گــذاری 2

طــرح خــود را انــتــخــابـــ کــنــیــد

اگر مطمئن نیستید که کدام طرح قیمت گذاری را انتخاب کنید، برای یک محاکمه آزاد 14 روزه برای شروع کسب و کار خود ثـبـتــ نـام کنید.

دربــاره مــا

ما قیمت های رقابتی و طرح های قیمت گذاری شگفت انگیز را برای کمک به شما در پیدا کردن یکی از نیازهای شما و بودجه می خواهیم. اگر مطمئن نیستید که کدام طرح قیمت گذاری را انتخاب کنید، نگران نباشید، همیشه می توانید از ما بازپرداخت کنید.

امـکـانـاتـــ

استراتژی و هویت نام تجاری
کمپین بازاریابی و PR
طراحی وب سایت و برنامه
تولید و ویرایش ویدئو
طراحی تجربه کاربر
توسعه محتوا

طــرح هــای قــیــمــتـــ گــذاری
در دســتــرس

پـایـه
/ مـاهـانـه
5900
تـومـان
Popular Choice
عـادی
/ مـاهـانـه
8900
تـومـان
پـولـی
/ مـاهـانـه
24900
تـومـان
 • کــاربــران
 • ذخــیــره فــایــل
 • پــشــتــیــبــانــی پــولــی
 • انـتـقـال امـن
 • آمـار و ردیـابـی
 • محـدودیـتـــ انـدازه فـایـل
 • بـرنـامـه مـوبـایـل
 • تا 20 کاربر
 • 5 گیگابایت
 •  
 •  
 • 100 مگابایت
 • تا 20 کاربر
 • 50 گیگابایت
 •  
 • 300 مگابایت
 • تا 20 کاربر
 • 50 گیگابایت
 • 300 مگابایت