بازدید میدانی مدیرعامل هلدینگ صنایع عمومی تامین از پروژه فکا

بازدید میدانی مدیرعامل هلدینگ صنایع عمومی تامین از پروژه فکا

دکتر محسن محمدی مدیر عامل هلدینگ صنایع عمومی تامین ضمن بازدید میدانی از پروژه فکای اصفهان از نزدیک در جریان پیشرفت و چگونگی مراحل کار آن قرار گرفتند. ایشان هدف از این بازدید ها را اطلاع از میزان پیشرفت پروژه های در دست اجرا عنوان کردند و افزودند امید می رود با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته در راستای رسیدن به چشم انداز مورد نظر جهادگونه اقدام شود.

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *