هلدینگ صنایع عمومی تامین در مسیر پیشرفت و بالندگی

هلدینگ صنایع عمومی تامین در مسیر پیشرفت و بالندگی

هلدینگ صنایع عمومی تامین توانسته است با سیاست گذاری دقیق و اصولی گام بلندی را در جهت تحقق چشم انداز تولید یک میلیون تن شیر خام و یک میلیون دستگاه الکترونیکی و الکتریکی بردارد.

به گزارش روابط عمومی صنایع عمومی تامین:

هلدینگ صنایع عمومی تامین با رشد 5 برابری تامین مالی، 92 درصدی درآمد فروش و 50 درصدی سود خالص در سال 1401 به یکی از هلدینگ های موفق زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی مبدل شود.
در راستای انضباط مالی این شرکت توانسته است به صرفه جویی ده میلیون یورویی دست یابددر حوزه تولید، رشد 150 درصدی تولید در شرکت کارتن البرز و سوددهی این شرکت بعد از ده سال محقق شد و میزان تولید لوازم خانگی و الکترونیکی نیز افزایش 30 درصدی را تجربه کرد.
در سال 1401 شرکت عالم آرا بعد از سه سال مجددا به چرخه تولید بازگشتزمین های زیر کشت هلدینگ صنایع عمومی تامین رشدی 4 برابری را در سال 1401 محقق نمود.
در عرصه فنی فاز 1 دلفان، فاز 1 درگزین و فاز 2ماکو تکمیل گردید.در راستای انجام مسئولیت اجتماعی 150 نفر در مناطق محروم مشغول به کار شدند.استفاده از سامانه هوش تجاری و و الکترونیکی سازی فرایند ها از جمله اقدامات موثر در جهت بهبود نظارت ها و پایش های مدیریتی است که در سال 1401 در هلدینگ صنایع عمومی تامین محقق گردید.
در عرصه ی حقوقی،200 میلیارد ریال از مطالبات شرکت برآورده و 55 درصد پرونده های قضایی مختومه شد.

اینجا چراغ تولید روشن است.

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *