شرکت طراحی و مهندسی ابزارآلات سایپا

شرکت طراحی و مهندسی ابزارآلات سایپا

co_about_0

شرکت طراحی و مهندسی ابزارآلات سایپا، سهامی خاص بوده که در کیلومتر 18 جاده قدیم کرج قرار دارد و جزو شرکت های غیر مدیریتی هلدینگ صنایع عمومی تامین می باشد.

comps_logo

مسعود کیان مهر

عضو هیات مدیره
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_icons_3

شرکت: بورسی

comps_icons_1

درصد مالکیت: ۹۴

comps_icons_2

وضعیت: مدیریتی